In legibus fundamentum rei pubilcae

Kancelaria Radcy Prawnego
Paweł Szymański
Lublin - Warszawa

Szybkie wsparcie

Terminowość, szybkość działania!

Kontakt

Napisz do nas! 

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Paweł Szymański

Radca Prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie…

Wyroki uzyskane w sprawach frankowych

W dniu 5 listopada 2021 r. Sąd Okręgowy w Lublinie w sprawie  przeciwko mBank S.A. stwierdził nieważność umowy pożyczki hipotecznej dla osób fizycznych waloryzowanej kursem CHF „mPlan” zawartej w 2008 r. oraz zasądził na rzecz kredytobiorców całość kosztów procesu.

W dniu 12 sierpnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie o sygn. XXVIII C 3472/21 ustalił nieważność umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF z 2006 r. zawartej przez naszego klienta z BRE Bank S.A. w całości, zasądzając jednocześnie na jego rzecz całość kosztów procesu.

„Sprawiedliwość jest rodzajem mądrości”

Sokrates

Pomoc prawna w zakresie:

prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa gospodarczego, prawa finansowego…

Więcej

Pomoc i reprezentacja w sprawach dotyczących:

kredytów waloryzowanych do CHF, polisolokat, obligacji GetBack,

Więcej

Zakres usług

Moja Kancelaria to także porady prawne, zajmuję się także sporządzaniem opinii, pism oraz dokumentów procesowych czy ekspertyz. Oferuję także zastępstwa przed sądami oraz organami publicznymi.
Wspieram Klientów na każdym etapie współpracy oraz pomagam zadbać o kompleksową obsługę przedsiębiorstw.

Obszar działania Kancelarii obejmuje Lublin oraz Warszawę

Pomoc i reprezentacja w sprawach

• kredytów waloryzowanych do CHF, • polisolokat, • obligacji GetBack, • certyfikatów emitowanych przez fundusze inwestycyjne, • postępowań wszczętych na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE),

Pomoc i reprezentacja w sprawach

• postępowań przeciwegzekucyjnych,
• odzyskiwania prowizji bankowych za spłacone kredyty/pożyczki, • upadłości konsumenckiej, • odszkodowań, • windykacji należności;

Kompleksowa obsługa:

• przedsiębiorców,
• spółek prawa handlowego,
• jednostek samorządu terytorialnego,
• fundacji,
• stowarzyszeń,

Pomoc prawna w zakresie:

• prawa cywilnego,
• prawa handlowego,
• prawa gospodarczego;
• prawa finansowego,
• prawa administracyjnego,
• prawa bankowego,
• prawa budowlanego,
• prawa karnego.

Pomoc i reprezentacja w sprawach dotyczących:
kredytów waloryzowanych do CHF

Coraz powszechniejsze zrozumienie wagi przepisów ochrony praw konsumenta oraz orzecznictwo polskich sądów daje podstawy do unieważnienia umów kredytu bądź odfrankowienia ich – przekształcenia w kredyty złotowe, z korzystniejszym niż rynkowe, oprocentowaniem kredytu. Wszystko zależy od szczegółów sprawy i woli kredytobiorcy.

Polisolokaty

Rzekome umowy ubezpieczenia z funduszami kapitałowymi są obecnie powszechnie oceniane jako toksyczne instrumenty finansowe, gdzie klient miał iluzoryczną tylko ochronę ubezpieczeniową.

Kompleksowa obsługa 

Oferujemy kompleksową obsługę przedsiębiorców, spółek prawa handlowego, jednostek samorządu terytorialnego, fundacji i stowarzyszeń. Zapewniając zawsze najwyższą jakość usług i dbałość o interesy i należyte prowadzenie wszystkich spraw.

Zapraszam do współpracy
Kancelaria Radcy Prawnego
Paweł Szymański

– Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Szymański –

Ul. Koncertowa 7/240, 20-843 Lublin

Al. Niepodległości 227/233 lok. 105, 02-087 Warszawa

Tel: 505 995 844

mail: kancelaria@prawnik-szymanski.pl

Wpis do Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Lublinie pod nr Lb-2419

Nr rachunku bankowego: 57 1870 1045 2078 1065 0134 0001

NIP: 9462349233

REGON: 385184289