O mnie

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Szymański

Radca Prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Doświadczenie zdobywałem w kancelariach prawniczych w Lublinie i Warszawie, specjalizujących się w prawie gospodarczym, cywilnym i konsumenckim, a także dochodzeniu odszkodowań i wierzytelności. Prowadzę z sukcesami sprawy na kanwie kredytów waloryzowanych kursem waluty obcej oraz związanych z korporacyjnymi papierami dłużnymi obarczonymi wysokim stopniem ryzyka.

Posiadam bogate doświadczenie procesowe w reprezentacji klientów w sporach z ubezpieczycielami, bankami oraz innymi instytucjami finansowymi. W chwili obecnej skupiam się na dochodzeniu praw konsumentów poszkodowanych przez działalność instytucji finansowych, w tym kredytobiorców, obligatariuszy GetBack S.A., osób uwikłanych w certyfikaty finansowe funduszy inwestycyjnych, polisolokaty oraz inne instrumenty finansowe.

Wpis do Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Lublinie pod nr Lb-2419

Tel: 505 995 844

mail: kancelaria@prawnik-szymanski.pl