Odfrankowienie

Pomoc i reprezentacja w sprawach

– kredytów waloryzowanych do CHF,

Coraz powszechniejsze zrozumienie wagi przepisów ochrony praw konsumenta oraz orzecznictwo polskich sądów daje podstawy do unieważnienia umów kredytu bądź odfrankowienia ich – przekształcenia w kredyty złotowe, z korzystniejszym niż rynkowe, oprocentowaniem kredytu. Wszystko zależy od szczegółów sprawy i woli kredytobiorcy. Oferuję elastyczny, dopasowany dla indywidualnych potrzeb klienta sposób formułowania, dochodzenia i egzekwowania roszczeń wobec banku, po bezpłatnej wstępnej analizie umowy.